Profesinei veiklai remti – 1,67 milijonai eurų

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisykles. Paramos paraiškos priimamos nuo š. m. kovo 1 iki balandžio 29 d. Šiai veiklos sričiai 2016 m. skirta 1,67 mln. eurų.

„Priemonės veiklos sritis apima mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės, maisto ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse skatinimą, ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimą ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui, taip pat tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymą“, – pažymi ministrė V. Baltraitienė.

Remiama veikla

Pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama organizuojant mokymo kursus pagal formalią Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir neformalias mokymo programas, kurios yra įtrauktos į Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą pagal šias sritis: valdymo reikalavimai; jaunųjų ūkininkų privalomosios mokymo programos; augalininkystė; gyvulininkystė; sodininkystė, daržininkystė, vaistažolių auginimas; veterinarija; paukštininkystė; bitininkystė; žemės ūkio mechanizavimas, technika, statyba, energetika; miškininkystė; aplinkosauga, ekologija; ekonomika, apskaita, kooperacija; kaimo verslai; informacinės technologijos; darbo sauga ir kitos socialinės mokymo programos; žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir technologijos, tiesioginis realizavimas; kitos mokymo programos.

Paramos gali kreiptis juridiniai asmenys, patys vykdantys mokymus: mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos; kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Paramos dydis ir intensyvumas

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas bei numatomą apmokyti galutinių naudos gavėjų skaičių. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui: projektui negali viršyti 200 000 Eur su PVM; 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur su PVM. Paramos intensyvumas – 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Didžiausia vienos akademinės valandos, skirtos apmokyti vieną galutinį naudos gavėją, kaina – 3,20 Eur. Didžiausia Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos vienam asmeniui kaina – 190 Eur.


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *