Darbo sauga ir darbuotojų instruktavimas

Kiekvienos įmonės vadovas turi užtikrinti, kad bendrovėje bus laikomasi darbo saugos reikalavimų. Darbdavys turi organizuoti darbuotojų instruktavimus ir mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Minėtieji mokymai rengiami kiekvienam darbuotojui, šiam pradedant eiti darbines pareigas, ir periodiškai visam įmonės kolektyvui. Darbo sauga turi užtikrinti, kad darbovietėje bus laikomasi visų saugos reikalavimų ir imamasi visų priemonių, siekiant panaikinti arba maksimaliai sumažinti darbo riziką.

Darbuotojų instruktavimo kategorijos

Įmonėje vykdomi instruktavimai paprastai grupuojami į keturias atskiras kategorijas: įvadinį darbuotojų instruktavimą, pirminį instruktavimą darbo vietoje, periodinį instruktavimą darbo vietoje (papildomą instruktavimą darbo vietoje) ir specialųjį darbuotojų instruktavimą darbo vietoje.

Instruktavimas padeda sumažinti darbo riziką ir užtikrina tinkamai vykdomą darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolę. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų arba sumažinti jų skaičių, būtina prisiminti, kad už darbo saugą yra atsakingas ne tik darbdavys, bet ir pats darbuotojas – jis turi laikytis numatytų saugos reikalavimų, esant pavojui, nedelsiant apie tai informuoti įmonės arba padalinio vadovą.

Įvadinis darbuotojų instruktavimas

Darbo sauga numato, kad visiems darbuotojams, prieš pradedant dirbti įmonėje (nesvarbu, kokios pareigos darbuotojui skiriamos), turi būti vykdomas privalomasis įvadinis instruktavimas, kurio išklausymas yra patvirtinamas darbuotojo parašu. Įmonėje privalo būti įvadinio instruktavimo registracijos žurnalas. Instruktažą vykdo kvalifikuotas specialistas, atsakingas už įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus, arba šias funkcijas atliekantis asmuo, remdamasis patvirtinta įvadinių mokymų instrukcija.

Pirminis instruktavimas darbo vietoje

Pirminis instruktavimas būtinas pradedantiesiems dirbti asmenims, jei jų atliekama veikla yra susijusi su rizikingais, pavojingais ar kenksmingais veiksniais. Pirminiai mokymai vedami tiek nuolatiniams darbuotojams, tiek laikinai dirbantiems asmenims. Kiekvienam darbuotojui, atliekančiam skirtingas darbines pareigas, vedamas individualus instruktažas, atsižvelgiant į patvirtintą mokymų darbo vietoje instrukciją.

Periodinis (papildomas) instruktavimas darbo vietoje

Tinkamai vykdoma darbo sauga paremta reguliarių instruktažų vedimu. Periodinis instruktavimas darbo virtoje turi būti vedamas bent kartą per vienerius metus. Papildomas instruktavimas būtinas tuo atveju, jei keičiasi technologiniai atliekamų užduočių procesai, jei darbuotojai pažeidžia saugos ir sveikatos reikalavimus, jei patvirtinami nauji norminiai saugos dokumentai, jei darbo vietoje įvyksta nelaimingas atsitikimas, jei darbuotojas daugiau kaip 60 kalendorinių dienų nebuvo darbe.

Specialusis instruktavimas darbo vietoje

Specialusis instruktavimas vedamas darbuotojams, dirbantiems su leidimais ar darbuotojams, kuriems paskiriama su pagrindiniu darbu nesusijusi vienkartinė užduotis. Specialusis ir papildomas instruktavimas gali būti vykdomas be instrukcijų. Darbo vietoje instruktažą vykdo įmonės arba padalinio vadovas.


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *